Språk och motorik

08.09.2017 12:09

Verksamheten arbetar aktivt för barns ord och läsförståelse. 

Genom sagoläsning, rörelse, dans, sång och musik använder vi bla motorik och språk.

 Vi hanterar siffror och bokstäver, konst och form, spel och pussel.

 Språk och matematik är en viktig del i barns utveckling!

Kontakt

Stallhagensbarn Eriksgatan 24
Västerås
72460
072-5213115 stallhagensbarn@outlook.com